Solidarność Jeleniogórska

Kalendarium 1980 – 1989

Solidarność jeleniogórska kalendarium 80-89

1981_0005pr Jelenia Góra

 

29 sierpnia 1980 – pierwsze strajki w regionie (Bolesławiec, Jelenia Góra, Lwówek).

17 września 1980 – w Jeleniej Górze powstaje Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” województwa jeleniogórskiego. Porozumienie podpisali przedstawiciele 39 zakładów pracy wyłaniając jednocześnie prezydium MKZ w składzie: Roman Niegosz – przewodniczący, Andrzej Piesiak, Lech Kaszubski, Chrystoforosz Tulasz – wiceprzewodniczący, Wojciech Aleksiewicz – sekretarz.

17 września 1980 roku
Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”
województwa jeleniogórskiego

17 września 1980w Bolesławcu powstaje Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „S”.

20 września 1980 – podpisanie porozumienia (protokołu ustaleń) pomiędzy MKZ NSZZ „Solidarność” woj. jeleniogórskiego a władzami administracyjjno-politycznymi województwa.

20 września 1980 roku
Porozumienie z przedstawicielami władz województwa

1980_0015d Porozumienie z władzami JG 20.09.1980

 

 

 

25 września 1980 – MKZ NSZZ „S” otrzymuje lokal przy ul. Wojska Polskiego 26.

1980_0060f pierwsza siedziba MKZ

01 października 1980 – „Solidarność” jeleniogórska uczestniczy w ogólnopolskim jednogodzinnym strajku solidarnościowym.

09 października 1980 – MKZ NSZZ „S” woj. Jeleniogórskiego zwraca się z prośbą do adwokata Mariana Kuskowskiego i radcy prawnego Jerzego Lachowicza „o zorganizowanie społecznej pomocy prawnej” dla NSZZ „S” w woj. Jeleniogórskim.

12 października 1980 – w Jeleniej Górze ma miejsce pierwsze plenarne posiedzenie MKZ, na którym następują zmiany w prezydium.

14 października 1980 – Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Prawników Polskich w Jeleniej Górze deleguje adw. Mariana Kuskowskiego i radcę prawnego Jerzego Lachowicza „do pomocy prawnej nowo powstałym związkom zawodowym”. Mecenas Marian Kuskowski i mecenas Jerzy Lachowicz zostają doradcami MKZ.

19 listopada 1980 – w Gencjanie kilkaset osób uczestniczy w spotkaniu władz wojewódzkich z przedstawicielami MKZ NSZZ „Solidarność”.

19 listopada 1980 roku
Spotkanie rozliczeniowe z władzami
Klub „Gencjana” Jelenia Góra – Cieplice

01 grudnia 1980 – kilkuset przedstawicieli „Solidarności” bierze udział z prokuratorem wojewódzkim w teatrze im. C.K. Norwida, na które nie stawiły się władze administracyjno-polityczne.

01 grudnia 1980 roku
Spotkanie rozliczeniowe z władzami
Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze

10 grudnia 1981 – MKZ NSZZ „S” wprowadza się do nowego biura przy ul. Kasprowicza 17 (dotychczasowa siedziba WRZZ).

1981_0100f siedziba ZR S ul Kasprowicza

19 stycznia 1981 – do Jeleniej Góry przybywa komisja rządowa.

20-21 stycznia 1981 – trwają rozmowy MKZ z komisją rządową zakończone niepowodzeniem.

 

22 stycznia 1981 – w Gencjanie ma miejsce spotkanie kilkuset przedstawicieli jeleniogórskiej „Solidarności” z komisją rządową, w trakcie którego MKZ przekształca się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i ogłasza gotowość strajkową w regionie.

22 stycznia 1981 roku
Strajk okupacyjny w klubie Gencjana Jelenia Góra-Cieplice

1981_0015f
1981_0015f
1981_0010f Gencjana strajk
1981_0010f Gencjana strajk

23 stycznia 1981 – czterogodzinny strajk MPK i PKS w województwie.

26 stycznia 1981 – w Gencjanie powstaje Połączony Komitet Strajkowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele: MKR Głogów, MKZ Legnica, MKR Lubin, MKZ Wałbrzych, MKZ Wrocław, MKZZielona Góra i MKS Jelenia Góra.

30 stycznia 1981 – w jeleniogórskiem rozpoczyna się strajk generalny.

31 stycznia 1981 – ponownie rozpoczynają się rozmowy z komisją rządową w Jeleniej Górze.

04 lutego 1981 – przerwanie rozmów przede wszystkim z powodu niemożności uzgodnienia stanowisk co do przekazania przez KC PZPR DW „Granit”.

08 lutego 1981 – do Jeleniej Góry przyjeżdża Lech Wałęsa z kilkunastoma członkami KKP.

08 lutego 1981 – rozmowy z delegacją rządową w Gencjanie.

09 lutego 1981 – w Jeleniej Górze rozpoczyna się strajk generalny.

10 lutego 1981 – podpisanie porozumienia w Warszawie pomiędzy Połączonym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową – odwołanie strajku w województwie jeleniogórskim.

19 lutego 1981 – zebranie plenarne przewodniczących komisji zakładowych podejmuje uchwałę zmieniającą dotychczasową strukturę i formy pracy MKZ.

19 marca 1981 – przed północą MKZ w Jeleniej Górze otrzymuje informację o pobiciu przez milicję działaczy solidarności podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.

27 marca 1981 – MKZ przekształca się w MKS i przenosi swoją siedzibę do Zakładów „Chemitex-Celwiskoza” w Jeleniej Górze. W godzinach od 8.00 do 12.00 w województwie jeleniogórskim tak jak i w całej Polsce trwa strajk ostrzegawczy.

3 maja 1981 – w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach uroczyście obchodzona jest 190 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-maja, poprzedzona msza św. w kościele p.w. św. Erazma i Pankracego w Jel. Górze. Wykład okolicznościowy wygłasza Adam Michnik.

16 maja 1981 – Gencjana – pierwsza tura I Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” województwa jeleniogórskiego – I tura. Zebrani podjęli uchwałę o utworzeniu regionu Jelenia Góra oraz o wydawaniu przez Zarząd Regionu własnego tygodnika, którego redaktorem naczelnym został Stefan Rogowicz.

30 maja 1981 – w Gencjanie odbyła się druga tura I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” województwa jeleniogórskiego. Przewodniczącym 51 osobowego Zarządu Regionu wybrany został Andrzej Piesiak

16 czerwca 1981 – trzecia tura I Zjazdu Delegatów – dokonano wyboru delegatów regionu jeleniogórskiego na I Krajowy Zjazd „Solidarności”, którymi zostali: Andrzej Piesiak (Przewodniczący ZR), Teresa Bogucka, Jerzy Dworakowski, Stanisław Kostka, Marian Kwieciński, Jerzy Modrzejewski, Zbigniew Nawrocki, Roman Niegosz, Michał Orlicz, Romuald Ratyni, Danuta Rogińska

23 czerwca 1981 – pierwsza sesja wyjazdowa Zarządu Regionu w Lubaniu.

26 czerwca 1981 – ukazuje się pierwszy numer „0” 19810626 ODRODZENIE NR0 1s
Tygodnika „Odrodzenie”.

30 czerwca 1981 – do Jeleniej Góry przybywa przewodniczący Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” – Lech Wałęsa, który uczestniczy w spotkaniu z Zarządem Regionu oraz w wiecu z mieszkańcami regionu na placu przy ul. Świerczewskiego.

 

10 sierpnia 1981 – w związku z prowadzeniem kampanii oszczerstw przeciwko „S” – w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu i Gryfowie odbywają się wiece protestacyjne.

19 i 20 sierpnia 1981 – ogólnopolski protest „Solidarności” – „dni bez prasy”

21 sierpnia 1981 – Tygodnik „Odrodzenie” nr 7 na mocy uchwały Zarządu 19810821 ODRODZENIE NR7 1sRegionu wychodzi z zaznaczonymi ingerencjami cenzury.

28 sierpnia 1981 – nadzwyczajne zebranie Zjazdu Delegatów NSZZ „S” woj. Jeleniogórskiego.

31 sierpnia 1981 – Zarząd Regionu organizuje wiec patriotyczny z okazji rocznicy porozumień sierpniowych, w którym biorą udział przedstawiciele Stoczni Gdańskiej.

5 – 10 września 1981 – delegacja jeleniogórska bierze udział w pierwszej turze I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w hali „Oliwii” w Gdańsku.

17 września 1981 – Zarząd Regionu organizuje wiec z okazji I rocznicy powstania jeleniogórskiego MKZ-u.

wrzesień 1981 – aresztowanie Chrystoforosza Tulasza za druk i kolportaż wydawnictw KPN.

22 września 1981 – kolejna tura Walnego Zjazdu Delegatów.

26 września – 7 października 1981 – delegacja jeleniogórska bierze udział w drugiej turze I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w hali „Oliwii” w Gdańsku.

28 października 1981 – o godz. 12.00 zakłady województwa jeleniogórskiego przystępują do godzinnego strajku ogłoszonego w całym kraju przez KK „S”

12 grudnia 1981 – przed północą SB i Milicja dokonują pacyfikacji siedziby Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 17

12 grudnia 1981 – internowanie Andrzeja Piesiaka Przewodniczącego ZR w Strzebielinku k/Wejherowa – zatrzymanego w nocy w GRAND HOTELU w Sopocie z innymi członkami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

12/13 grudnia 1981 – internowanie w Kamiennej Górze (dawna filia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen) 39 działaczy NSZZ „Solidarność” województwa jeleniogórskiego.

Obóz Internowanych w Kamiennej Górze
od lewej: R.Niegosz, K.Tulasz, K.Kubasiak, J.Popioł,  E.Wryszcz, R.Matusiak

1981_0010f Kamienna Góra

 

 

1981_0011f ryc. Internowani Kam. Góra 13gru - rysunek

 

 

13 grudnia 1981 – Rada Państwa ogłasza stan wojenny na terytorium całego kraju.

16 grudnia 1981 – przewiezienie do obozu internowania w Gołdapi Elżbiety Zawadzkiej i Anny Ćwięcek internowanych od 13 grudnia w Kamiennej Górze.

14 – 28 grudnia 1981 – internowanie w zakładzie karnym w Kamiennej Górze kolejnych 27 działaczy NSZZ „Solidarność województwa jeleniogórskiego.

30 grudnia 1981 – w Jeleniej Górze pojawiają się ulotki Zarządu Regionalnego, których autorem jest prawdopodobnie ukrywający się od 13 grudnia Juliusz Bagiński – pracownik redakcji tygodnika „ODRODZENIE”.

31 grudnia 1981 – Roman Niegosz przewieziony zostaje z obozu w Kamiennej Górze do więzienia we Wrocławiu (ul. Klęczkowska) a następnie do obozu w Nysie.

7 stycznia 1982 – Andrzej Piesiak – przewodniczący ZR – przywieziony zostaje ze Strzebielinka do obozu w Kamiennej Górze.

15 stycznia – 12 lutego 1982 – internowanie w Kamiennej Górze kolejnych 4 działaczy NSZZ „Solidarność województwa jeleniogórskiego. Łącznie w pierwszym okresie stanu wojennego internowano w Kamiennej Górze 72 osoby.

styczeń 1982 – w Jeleniej Górze kolportowany jest w niezależnym obiegu pierwszy numer informatora NSZZ „Solidarność” p.t. „Stan wojenny w województwie jeleniogórskim” zawierający przede wszystkim informacje o internowanych.

marzec 1982 – w Jeleniej Górze wychodzi pierwszy numer podziemnego pisma członków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” regionu jeleniogórskiego – „ODROCZENIE”.

24 marca 1982 – Andrzej Piesiak – przewodniczący ZR oraz Ryszard Matusiak przywiezieni zostają z obozu w Kamiennej Górze do obozu w Głogowie (SB próbuje rozdzielić działaczy z regionu).

6 kwietnia 1982 – likwidacja obozu internowanych w Kamiennej Górze – 13 internowanych działaczy regionu jeleniogórskiego przewiezionych zostaje do Głogowa.

13 maja 1982 – przed południem strajkują załogi niektórych jeleniogórskich zakładów pracy m.in. Polfy, Fabryki Narzędzi i Dolmelu w Piechowicach; protestują uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych; o godz. 18.00 w kościele p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze odprawiona zostaje msza św. w intencji internowanych i skazanych.

22 czerwca 1982 – Andrzej Piesiak podstępnie zostaje wywieziony z obozu w Głogowie (pod pretekstem zwolnienia z internowania) do obozu w Gębarzewie k/Poznania.

30 lipca 1982 – Andrzej Piesiak zostaje przetransportowany z Gębarzewa do Kwidzyna a do obozu w Grodkowie przywieziono 7 jeleniogórskich internowanych z Głogowa i z Nysy (Krzysztof Kubasiak, Krzysztof Kulesza, Ryszard Matusiak, Roman Niegosz, Jerzy Popioł, Chrystoforosz Tulasz, Edward Wryszcz).

Obóz Internowanych w Kwidzynie
Andrzej Piesiak

1982_0051f kwidzyn internowanie
1982_0051f kwidzyn internowanie
1982_0053f kwidzyn
1982_0053f kwidzyn
1982_0054f kwidzyn
1982_0054f kwidzyn

13 sierpnia 1982 – w kościele św. Erazma i Pankracego odprawiona została msza św. za Ojczyznę i ofiary stanu wojennego.

18 sierpnia 1982 – grupa 7 jeleniogórskich internowanych zostaje przewieziona z Grodkowa do obozu w Uhercach (Bieszczady).

Obóz Internowanych w Uhercach
po środku od lewej: Ch.Tulasz i K.Kubasiak

1982_0018f Uherce

 

29 sierpnia 1982 – internowanie w obozie w Nysie 25 osób z województwa jeleniogórskiego, wśród których są m.in.: Stanisław Kostka i Zdzisław Bykowski z Lubania, Kazimierz Grzelak i Jan Skowroński ze Zgorzelca, Tadeusz Lewandowski, Kazimierz Majewski i Edward Woskowicz z Jel. Góry oraz Jerzy Orłowski z Piechowic. W obozach internowania (Nysa, Uherce i Kwidzyn) przebywa łącznie 30 internowanych działaczy z woj. Jeleniogórskiego.

29 października 1982 – na skutek nagonki, inwigilacji, gróźb i nakłaniania do współpracy z SB w niewyjaśnionych okolicznościach w Jeleniej Gorze popełnia samobójstwo Kazimierz Majewski

8 grudnia 1982 – z obozu internowania w Kwidzynie zwolniony zostaje Andrzej Piesiak.

17 grudnia 1982 – z obozu internowania w Uhercach zwolniony zostaje Edward Wryszcz.

23 grudnia 1982 – z obozu internowania w Uhercach zwolnionych zostaje ostatnich sześciu internowanych działaczy jeleniogórskich: Krzysztof Kubasiak, Ryszard Kulesza, Ryszard Matusiak, Roman Niegosz, Jerzy Popioł i Chrystoforosz Tulasz.

1983 – rozpoczyna działalność Duszpasterstwo Ludzi Pracy z siedzibą przy parafii św. Krzyża w Jeleniej Górze. Duszpasterz: ks. Andrzej Koziczuk; Rada Duszpasterstwa: Andrzej Piesiak, Jerzy Nalichowski, Edward Wryszcz, Edward Woskowicz, Zygmunt Wachowski.

16 września 1983 – aresztowanie we Wrocławiu Chrystoforosza Tulasza pod zarzutem produkcji i kolportażu wydawnictw „Solidarności Walczącej”.

październik 1983 – II Dni Kultury Chrześcijańskiej w Jeleniej Górze zorganizowane przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Klub Inteligencji Katolickiej.

październik 1983 – w sali nr 5 Domu Katechetycznego przy kościele św. Erazma i Pankracego rozpoczynają się cykliczne spotkania Wszechnicy Myśli Chrześcijańskiej organizowane przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy. W spotkaniach odbywających w czwartki biorą udział przedstawiciele opozycji i kultury niezależnej z całej Polski. Wszechnica Myśli Chrześcijańskiej działa nieprzerwanie do 1989 roku.

listopad 1983 – maj 1985 – w Jeleniej Górze działa Tymczasowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Jeleniogórskiego

10 listopada 1983 – Tymczasowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Jeleniogórskiego zaprasza w ulotkach na mszę św. w intencji „S” .

7 luty 1984 – Chrystoforosz Tulasz skazany wyrokiem Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.1983_0030d aktorzy zaproszenie

marzec 1984 – z inicjatywy księdza Jerzego Gniatczyka, Duszpasterza Środowisk Twórczych, powstaje w Jeleniej Górze niezależny teatr Scena Czterdzieści i Cztery. Bezpośrednim impulsem do powstania teatru było zwolnienie z pracy w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida, z powodów politycznych aktorki – Renaty Jasińskiej- Nowak. Teatr tworzyły aktorki: Renata Jasińska-Nowak oraz Iwona Stankiewicz; organizacja występów, planem i harmonogramem spektakli zajmował się Andrzej Piesiak a organizacją zaplecza technicznego i transportem zespołu – Władysław Niegosz. Teatr działał do roku 1989 i prezentował w kościołach na terenie regionu i Polski następujące spektakle: – „Każdy umiera w samotności”(1984) wg powieści niemieckiego pisarza Hansa Fallady; „Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego” – Adam Mickiewicz (1984); Testament ks. Jerzego Popiełuszko (od 1985); Wyznanie Wiary (od 1986)

16 października 1984 – Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry orzeka karę grzywny z zamianą na areszt w stosunku do Andrzeja Piesiaka za to, że 31 sierpnia 1984 r. kierował nielegalnym zgromadzeniem.

21 – 28 październik 1984 – III Dni Kultury Chrześcijańskiej w Jeleniej Górze.

7 grudnia 1984 – Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Jeleniogórskim (II instancja) podtrzymuje orzeczenie kolegium I instancji.

13 kwietnia 1985 – Duszpasterstwo Ludzi Pracy organizuje mszę św. w ruinach zamku Grodna k/ Jeleniej Góry.

5 – 20 październik 1985 – IV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Jeleniej Górze.

11 maja 1986 – Duszpasterstwo Ludzi Pracy organizuje I Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Krzeszowa

5 października 1986 – powstaje Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” Regionu Jelenia Góra w składzie: Andrzej Piesiak, Roman Niegosz – Jelenia Góra, Jerzy Nalichowski – Kowary, Zdzisław Bykowski – Lubań.

październik 1987 – Jeleniogórskie Duszpasterstwo Ludzi Pracy organizuje w Lwówku rekolekcje dla działaczy opozycji z Dolnego Śląska, w których biorą udział m.in.: ks. Stanisław Orzechowski, Krzysztof Turkowski, Władysław Frasyniuk, Marek Muszyński i Lothar Herbst z Wrocławia.

1986_0060f Lwówek rekolekcje paź 86

 

1986_0061f Lwówek rekolekcje paź 86

 

 

 

 

1986_0063f Lwówek rekolekcje paź 86

Rekolekcje dolnośląskiej opozycji w Lwówku Śląskim

30 października 1986 – Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry orzeka grzywny w stosunku do uczestników Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy do Krzeszowa zorganizowanej w dniu 11 maja 1986 ( ks. Andrzej Koziczuk, Ludwik Blumberg, Helena Blumberg, Chrystoforosz Tulasz, Stanisław Piotrowski, Edward Wryszcz, Andrzej Piesiak, Edward Woskowicz, Roman Mieszała i Zygmunt Wachowski).

listopad 1986 – marzec 1987 – Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze prowadzi postępowanie „w sprawie legalności założenia i działalności organizacji społecznej” (TR NSZZ „S”) zakończone grzywnami wymierzonymi członkom TR.

12 stycznia 1987 – spektakl „ Betlejem Polskie” w wykonaniu aktorów amatorów – sala nr 5 Domu Katechetycznego w Jeleniej Górze przy ul. Kopernika 1

25 kwiecień – 04 maja 1987 – Duszpasterskie Dni Społecznego Nauczania Kościoła zorganizowane w Jeleniej Górze przez DLP.

9 – 10 maja 1987 – Duszpasterstwo Ludzi Pracy organizuje II Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Krzeszowa

czerwiec 1987 – Duszpasterzem Ludzi Pracy w Jeleniej Górze (parafia św. Krzyża) zostaje ks. Stanisław Boczoń.

3 – 4 października 1987 – Duszpasterstwo Ludzi Pracy organizuje I Sudecki Rajd Świata Pracy DĄBROWICA ’87, w którym uczestniczy kilkadziesiąt osób z całego województwa jeleniogórskiego oraz z województw ościennych (legnickie, wałbrzyskie) i z Wrocławia.

7 – 8 maja 1988 – Duszpasterstwo Ludzi Pracy organizuje III Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Krzeszowa

25 czerwca 1988 – w wieku 83 lat umiera mecenas Marian Kuskowski (ur. 28.03.1905 r.) – doradca prawny ZR NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze.

1 – 2 października 1988 – II Sudecki Rajd Świata Pracy JAGNIĄTKÓW ‘88

31 stycznia 1989 – ks. Stanisław Boczoń jako Duszpasterz Ludzi Pracy – składa w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w imieniu mieszkańców Jeleniej Góry list zbiorowy w sprawie likwidacji szkodliwej produkcji w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Celwiskoza”.

17 lutego 1989 – przedstawiciele zakładów pracy z regionu jeleniogórskiego powołują Tymczasowy Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” w składzie: Andrzej Piesiak – przewodniczący, Roman Niegosz, Ryszard Matusiak, Zygmunt Wachowski, Marian Kwieciński, Adam Kubicki (ZWCH Chemitex-Celwiskoza), Franciszek Kopeć (Fabryka Dywanów), Tadeusz Lewandowski (SI „SIMET”), Jerzy Nalichowski (HYDROMECH Kowary, Marian Zagórny („S” RI)

4 czerwca 1989 – w wyborach parlamentarnych z Jeleniej Góry wybrani zostają: Roman Niegosz do Sejmu RP i Andrzej Piesiak do Senatu RP

czerwiec 1989 – Duszpasterzem Ludzi Pracy w Jeleniej Górze (parafia św. Krzyża) zostaje ks. Kazimierz Gębarowski

* * * * * * * * * *

Ci, którzy już odeszli….

29 października 1982 – w niewyjaśnionych okolicznościach w Jeleniej Gorze umiera Kazimierz
Majewski

27 stycznia 1992 – umiera Romuald Ratyni – delegat na I KZD NSZZ „Solidarność”.

26 września 1993 – umiera nagle w Richmond (Wirginia) USA – Chrystoforosz Tulasz.

01 maja 1995 – w wieku 45 lat umiera nagle Roman Niegosz – pierwszy przewodniczący Jeleniogórskiej Solidarności, delegat na I KZD NSZZ „Solidarność.

15 lipca 1996 – w wieku 78 lat umiera mecenas Jerzy Lachowicz – doradca prawny ZR NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze.

27 września 1998 – umiera Jerzy Modrzejewski – delegat na I KZD NSZZ „Solidarność”.

14 marca 1999 – umiera Stanisław Szmidel – przewodniczacy KZ NSZZ „S” Zakładów
Mięsnych.

16 listopada 2000 – umiera Mirosław Szerszeń – wiceprzewodniczący ZR NSZZ „Solidarność”.

23 październik 2006 – w wieku 79 lat umiera Stanisław Kostka

11 sierpnia 2007 – w wieku 53 lat umiera ks. Stanisław Boczoń

23 sierpnia 2007 – w wieku 65 lat umiera Edward Woskowicz

20 marca 2010 – umiera Ludwik Blumberg

październik 2010 – umiera Irena Wachowska

styczeń 2011 – umiera Marek Dutkiewicz

8 marca 2011 – umiera Anna Upirów

12 kwietnia 2011 – w wieku 81 lat umiera w Lubaniu Romualda Kostka, żona Stanisława

październik 2015 – zmarł Antoni Nosewicz Antonówka-Kamienna Góra

19 październik 2015 – godz. 15.30 na plebani w Jeleniej Górze-Czarne zmarł ks. Jerzy Gniatczyk