Internowanie dokumenty

Lista internowanych regionu jeleniogórskiego

Władza komunistyczna marzyła o sterowanej „Solidarności”

Na wiele miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego, Służba Bezpieczeństwa, Milicja oraz władze komunistyczne na wszystkich szczeblach administracyjnych przygotowywały listy osób wytypowanych do internowania oraz wybierały działaczy związkowych, którzy mieli spolegliwie zastąpić aresztowanych kolegów.
Służba Bezpieczeństwa w województwie jeleniogórskim już we wrześniu 1981 roku miała gotowe plany operacyjne zmierzające do przejęcia „Solidarności”
Świadczy o tym dobitnie poniższe pismo z 23 września 1981 roku płk Władysława Zioło – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa w Jeleniej Górze do płk Gołębiowskiego – V-ce Dyrektora Departamentu III „A” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

19810923 KWMO Jel. Góra do MSW plan internowania